Dob in là gìCụm động từ Change over có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Dob in

Ý nghĩa của Dob in là:

  • Tố cáo ai đó với giáo viên, nhà chức trách, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Dob in:

 
- He DOBBED me IN to the teacher.
Cậu ta tố cáo tôi với giáo viên.

Nghĩa từ Dob in

Ý nghĩa của Dob in là:

  • Đóng góp, quyên góp tiền

Ví dụ minh họa cụm động từ Dob in:

 
- Everyone DOBBED IN some cash to help.
Mọi người quyên góp ít tiền để giúp đỡ.

Một số cụm động từ khác

Động từ Dob chỉ có một cụm động từ là Dob in.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp