Drone on là gìNghĩa từ Drone on

Ý nghĩa của Drone on là:

  • Nói cái gì trong thời gian dài một cách tẻ nhạt, chán ngắt

Ví dụ minh họa cụm động từ Drone on:

 
- The minister DRONED ON for an hour and the audience looked
increasingly bored.
Ngài bộ trưởng đã nói một cách chán ngắt trong vòng một giờ và
người nghe càng lúc càng chán.

Một số cụm động từ khác

Động từ Drone chỉ có một cụm động từ là Drone on.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp