Disagree with là gìNghĩa từ Disagree with

Ý nghĩa của Disagree with là:

  • Không hợp, khó ở (với ai, khí hậu, thức ăn, ...)

Ví dụ minh họa cụm động từ Disagree with:

 
- I feel dreadful; the prawns I had for lunch are DISAGREEING WITH me.
Tôi cảm thấy thật khủng khiếp; tôi đang bị dị ứng với mấy con tôm tôi
ăn trong bữa trưa.

Một số cụm động từ khác

Động từ Disagree chỉ có một cụm động từ là Disagree with.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp