Divide up là gìNghĩa từ Divide up

Ý nghĩa của Divide up là:

  • Phân chia, phân phối

Ví dụ minh họa cụm động từ Divide up:

 
- They divided up the profits.
Họ đã phân chia lợi nhuận.

Một số cụm động từ khác

Động từ Divide chỉ có một cụm động từ là Divide up.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp