Dumb down là gìNghĩa từ Dumb down

Ý nghĩa của Dumb down là:

  • Làm cho cái gì đơn giản và dễ dàng hơn để hiểu, đặc biệt khi để nó trở nên phổ biến hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Dumb down:

 
- Television has been DUMBING DOWN the news for years.
Trong nhiều năm trời, truyền hình đã đang làm cho tin tức trở nên
phổ biến hơn.

Một số cụm động từ khác

Động từ Dumb chỉ có một cụm động từ là Dumb down.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp