Duff up là gìNghĩa từ Duff up

Ý nghĩa của Duff up là:

  • Đánh đập ai đó nhiều lần

Ví dụ minh họa cụm động từ Duff up:

 
- He was DUFFED UP in a night club last night.
Tối qua cậu ấy bị đánh đập nhiều lần trong một câu lạc bộ đêm.

Một số cụm động từ khác

Động từ Duff chỉ có một cụm động từ là Duff up.


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp