Dream of là gìNghĩa từ Dream of

Ý nghĩa của Dream of là:

  • Suy nghĩ hoặc cân nhắc, suy xét

Ví dụ minh họa cụm động từ Dream of:

 
- I wouldn't even DREAM OF telling her that.
Tôi sẽ không nói cho cô ấy về điều đó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Dream of trên, động từ Dream còn có một số cụm động từ sau:


d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp