Come by là gìCụm động từ Come by có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Come by

Ý nghĩa của Come by là:

  • Thăm ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Come by:

 
- I'll COME BY after work and see if you need any help.
Tôi sẽ đến thăm bạn sau khi xong việc và xem bạn có cần giúp đỡ không.

Nghĩa từ Come by

Ý nghĩa của Come by là:

  • Đạt được, kiếm được

Ví dụ minh họa cụm động từ Come by:

 
- How did you COME BY that Rolex?
Bạn kiếm được chiếc Rolex đó như thế nào vậy?

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come by trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp