Come up with là gìNghĩa từ Come up with

Ý nghĩa của Come up with là:

  • Tìm ra câu trả lời, giải pháp, ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Come up with:

 
- Nobody could COME UP WITH a satisfactory explanation for the
accident.
Không ai có thể tìm ra lời giải thích thỏa đáng cho vụ tai nạn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come up with trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp