Chat away là gìNghĩa từ Chat away

Ý nghĩa của Chat away là:

  • Nói chuyện thoải mái như bạn bè

Ví dụ minh họa cụm động từ Chat away:

 
- They were CHATTING AWAY within minutes of meeting.
Họ đã nói chuyện thoải mái như bạn bè trong một vài phút ở hội nghị.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Chat away trên, động từ Chat còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp