Carve up là gìCụm động từ Carve up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Carve up

Ý nghĩa của Carve up là:

  • Chia nhỏ

Ví dụ minh họa cụm động từ Carve up:

 
- They CARVED the company UP and sold a lot off.
Họ đã chia nhỏ công ty và bán giảm giá rất nhiều.

Nghĩa từ Carve up

Ý nghĩa của Carve up là:

  • (Lái xe) Bắt kịp ai đó rồi quẹo xe đột ngột vào trước xe kia

Ví dụ minh họa cụm động từ Carve up:

 
- The idiot CARVED us UP and forced me to brake hard.
Cái tên ngu ngốc đó đã bắt kịp chúng tôi rồi quẹo xe đột ngột vào trước xe
làm tôi phải thắng phanh đột ngột.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Carve up trên, động từ Carve còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp