Carve out là gìNghĩa từ Carve out

Ý nghĩa của Carve out là:

  • Xây dựng danh tiếng

Ví dụ minh họa cụm động từ Carve out:

 
- She carved out a name for herself as a reporter.
Cô ta đã tạo được danh tiếng cho mình với tư cách là một phóng viên.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Carve out trên, động từ Carve còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp