Check off là gìNghĩa từ Check off

Ý nghĩa của Check off là:

  • Đánh dấu (các mục trong danh sách) là đã thực hiện

Ví dụ minh họa cụm động từ Check off:

 
- She CHECKED OFF the candidates' names as they arrived.
Cô ấy đánh dấu tên các ứng viên đã đến.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Check off trên, động từ Check còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp