Check in là gìNghĩa từ Check in

Ý nghĩa của Check in là:

  • Ghi tên là khách trọ hoặc hành khách đi máy bay ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Check in:

 
- They CHECKED IN at the Ritz yesterday.
Họ ghi tên trọ tại Ritx hôm qua.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Check in trên, động từ Check còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp