Check over là gìNghĩa từ Check over

Ý nghĩa của Check over là:

  • Kiểm tra kĩ càng, cẩn thận

Ví dụ minh họa cụm động từ Check over:

 
- We CHECKED the contract OVER before signing it.
Chúng tôi đã kiểm tra hợp đồng cẩn thận trước khi kí nó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Check over trên, động từ Check còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp