Check into là gìNghĩa từ Check into

Ý nghĩa của Check into là:

  • Ghi tên là khách trọ hoặc hành khách đi máy bay ...

Ví dụ minh họa cụm động từ Check into:

 
- They CHECKED INTO the Ritz yesterday.
Họ ghi tên trọ tại Ritz hôm qua.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Check into trên, động từ Check còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp