Check up on là gìNghĩa từ Check up on

Ý nghĩa của Check up on là:

  • Kiểm tra xem ai đó là OK hoặc làm những gì họ nên làm

Ví dụ minh họa cụm động từ Check up on:

 
- I CHECKED UP ON them to see if they were revising for the test.
Tôi đã kiểm tra xem họ có xem lại bài thi không. (điều nên làm)

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Check up on trên, động từ Check còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp