Call back là gìNghĩa từ Call back

Ý nghĩa của Call back là:

  • Gọi điện thoại lại cho ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Call back:

 
- I must CALL her BACK when we get to the office.
Tôi phải gọi điện lại cho cô ấy khi chúng ta tới văn phòng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Call back trên, động từ Call còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp