Call round là gìNghĩa từ Call round

Ý nghĩa của Call round là:

  • Thăm (ai đó)

Ví dụ minh họa cụm động từ Call round:

 
- I CALLED ROUND on my way home but you weren't in.
Tôi đã đến thăm trên đường về nhà nhưng bạn đã không ở đó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Call round trên, động từ Call còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp