Call forth là gìNghĩa từ Call forth

Ý nghĩa của Call forth là:

  • Gây ra

Ví dụ minh họa cụm động từ Call forth:

 
- The protests CALLED FORTH a strong reaction from the police.
Sự phản kháng đã gây ra một sự đáp trả mạnh mè từ phía cảnh sát.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Call forth trên, động từ Call còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp