Call in là gìCụm động từ Call in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Call in

Ý nghĩa của Call in là:

  • Mời ai đến để làm việc gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Call in:

 
- We had to CALL IN a plumber because the sink was leaking and I had no idea
how to fix it.
Tôi phải gọi một người thợ hàn đến bởi vì chiếc bể rửa bát bị thủng và tôi
không biết làm cách nào để sửa nó.

Nghĩa từ Call in

Ý nghĩa của Call in là:

  • Dừng lại và ghé thăm ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Call in:

 
-  I CALLED IN on Jenny on my way home because she's not very well at the moment
and I wanted to see if she needed anything.
Tôi dừng lại ghé thăm nhà Jenny trên đường về nhà bởi vì lúc này cô ấy không được
khỏe và tôi muốn ghé thăm xem cô ấy có cần gì không.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Call in trên, động từ Call còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp