Cut back on là gìNghĩa từ Cut back on

Ý nghĩa của Cut back on là:

  • Giảm tiêu dùng

Ví dụ minh họa cụm động từ Cut back on:

 
- The government has decided to CUT BACK ON spending on the armed
forces.
Chính phủ đã quyết định cắt giảm chi tiêu vào các lực lượng vũ trang.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cut back on trên, động từ Cut còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp