Cut up là gìCụm động từ Cut up có 4 nghĩa:

Nghĩa từ Cut up

Ý nghĩa của Cut up là:

  • Cắt ra từng mảnh nhỏ hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Cut up:

 
- After cutting the tree down, the logger CUT it UP into logs.
Sau khi đốn ngã cái cây, người tiều phu cắt nó thành các khúc 
gỗ nhỏ.

Nghĩa từ Cut up

Ý nghĩa của Cut up là:

  • Làm bối rối

Ví dụ minh họa cụm động từ Cut up:

 
- Her reaction really CUT me UP.
Phản ứng của cô ấy thật sự làm tôi bối rối.

Nghĩa từ Cut up

Ý nghĩa của Cut up là:

  • Làm ai bị thương vì vết cắt

Ví dụ minh họa cụm động từ Cut up:

 
- I CUT my hand UP when I broke the glass.
Tôi làm tay bị thương khi tôi làm vỡ chiếc cốc

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cut up trên, động từ Cut còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp