Cut it out là gìNghĩa từ Cut it out

Ý nghĩa của Cut it out là:

  • Thôi đi! (Dừng cách cư xử không đúng đắn)

Ví dụ minh họa cụm động từ Cut it out:

 
- CUT IT OUT and keep quiet.
Hãy thôi đi và giữ im lặng giùm.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cut it out trên, động từ Cut còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp