Close in upon là gìNghĩa từ Close in upon

Ý nghĩa của Close in upon là:

  • Tới gần ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Close in upon:

 
- The police were CLOSING IN UPON the gang.
Cảnh sát đang tiến dần đến tụi nó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Close in upon trên, động từ Close còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp