Close up là gìCụm động từ Close up có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Close up

Ý nghĩa của Close up là:

  • Đóng hẳn, đóng hoàn toàn cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Close up:

 
-  They CLOSE UP the building after everyone has left.
Họ đóng hoàn toàn tòa nhà sau khi mọi người đã rời khỏi.

Nghĩa từ Close up

Ý nghĩa của Close up là:

  • Tiến lại gần nhau

Ví dụ minh họa cụm động từ Close up:

 
- They CLOSED UP when they saw the gang coming towards them.
Họ tiến lại gần nhau khi họ nhìn thấy bọn kia đang tiến về phía họ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Close up trên, động từ Close còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp