Close off là gìNghĩa từ Close off

Ý nghĩa của Close off là:

  • Chặn không cho ai vào một nơi nào đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Close off:

 
- The police CLOSED the road OFF after the explosion.
Cảnh sát chặn con đường sau khi có tiếng nổ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Close off trên, động từ Close còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp