Close in on là gìNghĩa từ Close in on

Ý nghĩa của Close in on là:

  • Tới gần ai đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Close in on:

 
-  The police were CLOSING IN ON the gang.
Cảnh sát đang tiến dần tới tụi đó.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Close in on trên, động từ Close còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp