Close on là gìNghĩa từ Close on

Ý nghĩa của Close on là:

  • Tiến gần hơn

Ví dụ minh họa cụm động từ Close on:

 
- She is CLOSING ON the leader of the race.
Cô ấy đang tiến gần tới nhóm dẫn đầu của cuộc đua.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Close on trên, động từ Close còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp