Cast around for là gìNghĩa từ Cast around for

Ý nghĩa của Cast around for là:

  • Cố gắng tìm kiềm cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Cast around for:

 
- She was CASTING AROUND FOR people to help her.
Cô ấy đã cố gắng tìm kiếm người để giúp cô ấy.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cast around for trên, động từ Cast còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp