Cast off là gìCụm động từ Cast off có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Cast off

Ý nghĩa của Cast off là:

  • Vứt bỏ, từ bỏ

Ví dụ minh họa cụm động từ Cast off:

 
- They CAST OFF any semblance of politeness and attacked us viciously.
Bọn họ đã từ bỏ sự ra vẻ lịch thiệp và tấn công chúng tôi dữ dội.

Nghĩa từ Cast off

Ý nghĩa của Cast off là:

  • Cởi dây neo tàu thuyền

Ví dụ minh họa cụm động từ Cast off:

 
- They CAST OFF and headed out to sea.
Họ cởi dây neo thuyền và lái thuyền về phía biển.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cast off trên, động từ Cast còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp