Cast round for là gìNghĩa từ Cast round for

Ý nghĩa của Cast round for là:

  • Cố gắng tìm kiềm cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Cast round for:

 
- He CAST ROUND FOR any sign of the car.
Anh ta cố gắng tìm kiếm bất kì dấu vết nào của chiếc xe.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cast round for trên, động từ Cast còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp