Cast up là gìNghĩa từ Cast up

Ý nghĩa của Cast up là:

  • Cuốn đi bởi dòng nước, trôi ra biển và dạt vào bờ biển nào đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Cast up:

 
- The rubbish was CAST UP by the tide.
Rác bị cuốn đi bởi dòng thủy triều.
- He was searching for objects that had been cast up by the tides.
Anh ta tìm kiếm các đồ vật đã bị cuốn trôi bởi dòng thủy triều.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cast up trên, động từ Cast còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp