Cast aside là gìNghĩa từ Cast aside

Ý nghĩa của Cast aside là:

  • Vứt bỏ, từ bỏ (ai, cái gì) bởi vì bạn không còn thích nữa

Ví dụ minh họa cụm động từ Cast aside:

 
- He CAST her ASIDE.
Anh ta đã bỏ cô ấy (do không còn thích nữa).

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cast aside trên, động từ Cast còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp