Cast out là gìNghĩa từ Cast out

Ý nghĩa của Cast out là:

  • Đuổi, tống (ai) đi

Ví dụ minh họa cụm động từ Cast out:

 
- They CAST him OUT because of his behaviour.
Họ đuổi anh ta đi vì cách cư xử của anh ta.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cast out trên, động từ Cast còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp