Cry out là gìNghĩa từ Cry out

Ý nghĩa của Cry out là:

  • Kêu đau đớn, thét lên đau đớn

Ví dụ minh họa cụm động từ Cry out:

 
- He CRIED OUT when he dropped the box on his toes.
Anh ấy đã kêu lên đau đớn khi anh ấy làm rơi chiếc hộp vào ngón chân.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Cry out trên, động từ Cry còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp