Clear away là gìCụm động từ Clear away có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Clear away

Ý nghĩa của Clear away là:

  • Rời khỏi một địa điểm

Ví dụ minh họa cụm động từ Clear away:

 
- We were told to CLEAR AWAY from the scene of the accident.
Chúng tôi được bảo rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Nghĩa từ Clear away

Ý nghĩa của Clear away là:

  • Dọn dẹp, làm cho sạch sẽ

Ví dụ minh họa cụm động từ Clear away:

 
- After dinner, I CLEARED AWAY the plates and dishes.
Sau bữa tối, tôi đã dọn dẹp các đĩa ăn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Clear away trên, động từ Clear còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp