Clear off là gìNghĩa từ Clear off

Ý nghĩa của Clear off là:

  • Rời nơi nào đó một cách nhanh chóng

Ví dụ minh họa cụm động từ Clear off:

 
- As soon as the trouble started, we CLEARED OFF.
Ngay khi xảy ra tình trạng rắc rối, chúng tôi đã rời đi nhanh chóng.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Clear off trên, động từ Clear còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp