Charge with là gìNghĩa từ Charge with

Ý nghĩa của Charge with là:

  • Buộc tội ai đó vì hành vi phạm pháp

Ví dụ minh họa cụm động từ Charge with:

 
- She was arrested in customs last night and has been CHARGED WITH smuggling.
Cô ta đã bị bắt ở hải quan tối qua và bị buộc tội buôn lậu.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Charge with trên, động từ Charge còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp