Chance upon là gìCụm động từ Chance upon có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Chance upon

Ý nghĩa của Chance upon là:

  • Tình cờ tìm thấy

Ví dụ minh họa cụm động từ Chance upon:

 
- I CHANCED UPON a very rare book in car and bought it for 65p.
Tôi tình cờ tìm thấy một cuốn sách quý trong chiếc xe và bán nó với
giá 65 bảng.

Một số cụm động từ khác

Động từ Chance chỉ có một cụm động từ là Chance upon.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp