Contract in là gìNghĩa từ Contract in

Ý nghĩa của Contract in là:

  • Đồng ý tham gia vào

Ví dụ minh họa cụm động từ Contract in:

 
- Since it started, many companies have CONTRACTED IN to lend
their support.
Từ khi nó bắt đầu, nhiều công ty đã đồng ý tham gia hỗ trợ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Contract in trên, động từ Contract còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp