Creep over là gìNghĩa từ Creep over

Ý nghĩa của Creep over là:

  • Bắt đầu có cảm giác tiêu cực

Ví dụ minh họa cụm động từ Creep over:

 
- Fear CREPT OVER me as I walked through the graveyard.
Nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy tôi khi tôi đi ngang qua nghĩa địa.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Creep over trên, động từ Creep còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp