Creep up on là gìNghĩa từ Creep up on

Ý nghĩa của Creep up on là:

  • Tiến gần đến mà không ai nhận thấy

Ví dụ minh họa cụm động từ Creep up on:

 
- They CREPT UP ON their rivals and overtook them.
Họ đã tiến gần đến đối thủ mà không ai nhận thấy và vượt qua đối thủ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Creep up on trên, động từ Creep còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp