Creep in là gìCụm động từ Creep in có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Creep in

Ý nghĩa của Creep in là:

  • Bắt đầu trở nên đáng chú ý, dễ nhận thấy

Ví dụ minh họa cụm động từ Creep in:

 
- He tried to stay calm, but you could hear the anger CREEPING IN.
Anh ấy đã cố gắng bình tĩnh, nhưng bạn có thể dễ nhận thấy sự giận
dữ trong anh ta.

Nghĩa từ Creep in

Ý nghĩa của Creep in là:

  • Vẫn xuất hiện bất chấp các nỗ lực để loại bỏ

Ví dụ minh họa cụm động từ Creep in:

 
- Errors CREPT IN as the text got longer.
Các lỗi vẫn xuất hiện khi phần văn bản trở nên dài hơn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Creep in trên, động từ Creep còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp