Creep out on là gìNghĩa từ Creep out on

Ý nghĩa của Creep out on là:

  • Làm, thực hiện cùng một hoạt động trong khoảng thời gian dài

Ví dụ minh họa cụm động từ Creep out on:

 
- He's been CREEPING OUT ON that computer game all day.
Cậu ta đã chơi trò chơi điện từ đó suốt cả ngày.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Creep out on trên, động từ Creep còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp