Creep out là gìNghĩa từ Creep out

Ý nghĩa của Creep out là:

  • Làm ai lo lắng, băn khoăn

Ví dụ minh họa cụm động từ Creep out:

 
- He CREEPS me OUT when he gets drunk.
Anh ấy làm tôi lo lắng khi anh ấy say xỉn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Creep out trên, động từ Creep còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp