Carry on with là gìNghĩa từ Carry on with

Ý nghĩa của Carry on with là:

  • Dan díu với ai

Ví dụ minh họa cụm động từ Carry on with:

 
- He's been CARRYING ON WITH someone at work for years.
Anh ta đã dan díu với ai đó tại nơi làm việc nhiều năm trời.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Carry on with trên, động từ Carry còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp