Carry over là gìNghĩa từ Carry over

Ý nghĩa của Carry over là:

  • Kéo dài sang đoạn thời gian hoặc địa điểm khác

Ví dụ minh họa cụm động từ Carry over:

 
- The meeting CARRIED OVER into the afternoon because there was so much
to talk about.
Hội nghị kéo dài sang buổi chiều bởi vì có quá nhiều điều cần bàn luận.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Carry over trên, động từ Carry còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp