Conjure up là gìCụm động từ Conjure up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Conjure up

Ý nghĩa của Conjure up là:

  • Gợi lên cái gì đó (như một bức tranh) trong tâm trí

Ví dụ minh họa cụm động từ Conjure up:

 
- It CONJURES UP memories of my school days.
Nó gợi lên trong tâm trí tôi bức tranh về ngày còn đi học.

Nghĩa từ Conjure up

Ý nghĩa của Conjure up là:

  • Tạo hoặc làm cái gì đột ngột, không báo trước

Ví dụ minh họa cụm động từ Conjure up:

 
- I had to CONJURE UP a full weekend's entertainment for the visitors
with no notice at all.
Tôi đã phải tạo một buổi chiêu đãi cuối tuần cho các vị khách mà chẳng
sự báo trước nào.

Một số cụm động từ khác

Động từ Conjure chỉ có một cụm động từ là Conjure up.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp