Cancel out là gìNghĩa từ Cancel out

Ý nghĩa của Cancel out là:

  • Triệt tiêu, có tác động trái lại

Ví dụ minh họa cụm động từ Cancel out:

 
- Our votes will cancel each other out.
Các lá phiếu của chúng tôi sẽ triệt tiêu lẫn nhau.

Một số cụm động từ khác

Động từ Cancel chỉ có một cụm động từ là Cancel out.


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp